00378603.infosite.com.ua
Приватне акцiонерне товариство "Березаньпродтовари" - персональний сайт


Загальні відомості про підприємство
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднена після 07.03.2019)
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднена до 07.03.2019)
Дата інформації (події)
Тип інформації (події)
Найменування інформації (події)
Дата розміщення
Документ та файл(и) електронного підпису
29.04.2019
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
22.03.2019
31.12.2018
Регулярна річна інформація
23.04.2019
31.12.2018
Регулярна річна інформація
26.04.2019
29.04.2019
Особлива інформація
29.04.2019
29.04.2019
Інша інформація
29.04.2019
27.04.2020
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
24.03.2020
31.12.2019
Регулярна річна інформація
24.03.2020
27.04.2020
Особлива інформація
27.04.2020
22.03.2021
Особлива інформація
22.03.2021
27.04.2021
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
24.03.2021
31.12.2020
Регулярна річна інформація
14.04.2021
27.04.2021
Інша інформація
27.04.2021
27.04.2021
Особлива інформація
27.04.2021
26.12.2022
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
13.12.2022
16.12.2022
Інша інформація
13.12.2022
27.12.2022
Інша інформація
01.01.2023
27.12.2022
Інша інформація
01.01.2023
26.12.2022
Інша інформація
01.01.2023
25.04.2023
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
27.03.2023
03.04.2023
Особлива інформація
03.04.2023
17.04.2023
Інша інформація
12.04.2023
28.04.2023
Інша інформація
02.05.2023
28.04.2023
Інша інформація
02.05.2023
28.04.2023
Інша інформація
02.05.2023
25.04.2022
Регулярна річна інформація
17.11.2023
25.04.2022
Регулярна річна інформація
17.11.2023
05.04.2023
Регулярна річна інформація
17.11.2023
05.04.2023
Регулярна річна інформація
17.11.2023
25.04.2024
Інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів
26.03.2024
25.04.2024
Інша інформація
15.04.2024
25.04.2024
Інша інформація
18.04.2024
25.04.2024
Інша інформація
20.04.2024
30.04.2024
Регулярна річна інформація
24.04.2024
30.04.2024
Регулярна річна інформація
24.04.2024
25.04.2024
Інша інформація
01.05.2024
25.04.2024
Інша інформація
01.05.2024
25.04.2024
Інша інформація
01.05.2024
25.04.2024
Особлива інформація
01.05.2024


Редагувати інформацію персонального сайту


Стосовно змін до програмного забезпечення персональних сайтів

Останньою редакцією Рішення № 2826 внесено зміни до вимог щодо оприлюднення емітентами інформації на їх персональних сайтах.

Згідно з новими вимогами: " Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента ".

З метою дотримання цих вимог ми внесли зміни до програмного забезпечення персональних сайтів, відкритих на домені infosite.com.ua.

Технічно для розміщення документу необхідно накласти на нього так званий відокремлений електронний підпис (печатку). При накладенні відокремленого підпису (печатки) оригінальний файл документу зберігається у первісній формі але додатково до нього формується супутній файл (з розширенням .p7s) електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу.

Розміщувати на персональному сайті необхідно обидва файли - оригінальний документ і відокремлений підпис. Таким чином буде забезпечено обидві частини вимоги щодо розміщення інформації: як про придатність інформації до сприйняття людиною, так і щодо наявності електронного підпису (печатки).

Накласти відокремлений електронний підпис на документ можна з використанням програмного забезпечення, яке надається вашим АЦСК (у випадку, якщо це програмне забезпечення підтримує режим накладення відокремленого підпису).

Зокрема, може використовуватись програма "ІІТ Користувач ЦСК-1", яка безкоштовно розповсюджується ДФС.

Еклектронний підпис можна також накласти на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО),

Сайт ЦЗО дозволяє підписувати електронні документи з використанням сертифікатів електронного підпису, виданих будь-яким з українських АЦСК.

На цій сторінці ЦЗО також забезпечує можливість перевірки електронного підпису (печатки) накладеного на документ.

Увага! Файл електронного підпису (печатки) містить інформацію про дату та час його накладення. Дбайте про своєчасне накладення електронного підпису на документи, навіть якщо вони будуть розміщуватись на персональному сайті з затримкою.

Більше детальні інструкції щодо розміщення інформації будуть розміщені на нашому сайті найближчим часом.